βœͺκ―­βž£κ―­π€κ―­κ™²κ¦€π™κ―­κ™²κ¦€π€κ―­κ™²κ¦€κ―­πŒκ―­κ™²κ¦€π€κ―­κ™²κ¦€π“κ―­κ™²κ¦€

βœͺκ―­βž£κ―­π€κ―­κ™²κ¦€π™κ―­κ™²κ¦€π€κ―­κ™²κ¦€κ―­πŒκ―­κ™²κ¦€π€κ―­κ™²κ¦€π“κ―­κ™²κ¦€

Messages: 555
Images: 0
Video: 0
Audio: 0
Voice messages: 0
Other files: 0
Start tracking 2020-07-25 (16:02)
Last activity 2021-07-26 (18:41)

Number of messages

Average length of message group by days

Numbers of actions

Just click the button, add the bot and press start

Or send this message for @FullyStatBot: